Si Belle Алкидна Блажна боя
Часа за пълно изсъхване
24
Часа за пълно изсъхване

Si Belle Алкидна Блажна боя

Предназначение:

Декоративна защита на дървени и метални повърхности за външна и вътрешна употреба. Ново боядисване и възстановяване.

Предимства:

  • С намалено съдържание на вредни емисии. В пълно съответствие с Европейска Директива 2004/42 за съдържание на летливи органични съединения.
  • Много добра атмосфероустойчивост.
  • Много добра еластичност.
  • Богата цветова гама.
  • Не съдържа олово.
  • Добро поведение при нанасяне.
  • Добро поведение при съхранение – не образува плътна утайка.


Разход 220-225 грама на квадратен метър
Разфасовка 700 гр.

Свързани продукти