Si Belle дишаща интериорна боя
Часа за пълно изсъхване
3
Часа за пълно изсъхване

Si Belle Дишаща интериорна боя

Предназначение:

Ново боядисване и възстановяване.
Вътрешно боядисване на стени и тавани в закрити помещения, за които не се изисква устойчивост на миене и мокро триене на покритията.

Предимства:

  • Екологично чист продукт
  • Добра покривност
  • Много добра разливност
  • Лесно нанасяне с ниски загуби при нанасянето
  • Добро поведение при съхранение – не образува плътна утайка
  • Възможност за тониране в светли тонове с тониращи пигментни бои с количество до 20%
  • Икономическа целесъобразност

Свързани продукти